Զվարթնոցը կանգուն մնաց ավելի քան 300 տարի, իսկ ամեն հայի հիշողության մեջ` հավերժ

«Զվարթնոցը ավերակ չէ, այլ մի շեն դպրոց և անոր ամեն մի բեկորներն ու գեղաքանդակ քարերը` դարապատում ուսուցիչներ…»«…Համաշխարհային ճարտարապետության հազվագյուտ օրինակ և պսակ է հայու ստեղծագործական տաղանդին»: Հայ ճարտարապետության պատմաբան  Թորոս Թորամանյան Նախաբան Ապրո...