Обручение

Самым важным этапом свадебного цикла является обручение, или помолвка, — ншандрек, ншанадрутюн (буквально «поставить метку, знак»). Ранее о дне обручения, числе гостей с обеих сторон, о посылаемой из дома жениха в дом невесты доле угощения договаривались во время специаль...

Հայելին Հայաստանի անտիկ թաղման ծեսում

Հայաստանի անտիկ թաղումների ուղեկցող նյութերի մեջ թեև հազվադեպ, բայց կան նաև հայելիներ: Հայելիների տարածման տիրույթը շատ մեծ է: Բրոնզյա և արծաթյա հայելիներ հայտնի են Հունաստանից: Հետազոտողների կարծիքով՝ կապարե հայելիները կարող էին ծառայել որպես այն աշխարհ անցնելու թույլտվություն...

Քոչարի պարի ծիսական հենքը

Համահայկական այս պարը ակունք է առել խոր հնադարում, մեր հեռավոր նախնիներին բնորոշ հասարակության ֆրատրիական կառույցի և առասպելաբանական պատկերացումների գոյության պայմաններում: Հայկական հնագույն ցեղերից շատերը իրենց տոտեմական նախնին համարել են արու քարայծը` առաջնորդ նոխազը,...

Khachverats: SummaryХачверац: РезюмеԽաչվերաց, Սուրբ խաչ, Ուլնոց

The material represents the analysis of the above mentioned holiday. The ritual of the holiday in different epochs is represented through the analysis, as well as the expression of religious ideas. The hymn songs performed during the holidays are noteworthy, which are of great...
12