Հայ թատրոնի խիղճը. Գևորգ Չմշկյան

Նրա անձն ու կենսագրությունը նույնանում են «հայ թատրոնի գաղափարի հետ»: «Հիշատակարանը» համառոտագրումն է արևելահայ բեմի 60-70-ական թվականների պատմության և իմաստավորումը մի ամբողջ ուղղության: «Պեպոյի» հեղինակը դրեց ինձ վրա մեկ քաղցր լուծ, այն է` խոստովանել ճշմարտությունը», R...

«Ինչումն էր այդ խստահայաց մարդու հմայքը». Արմեն Գուլակյան

–                          Գիտե՞ք, ինչ բան է դերասանը, – ասում էր նա: – Դերասանը կարող է դառնալ ամենաապիկար մարդը, եթե չկարողանա ճիշտ ճանաչել իրեն, չիմանա իր կարողության չափը: Դուք դա դեռ չգիտեք և կարող է չիմանաք էլ … Վա՜յ ձեզ, թե չհասկանք էդ բանը: Շատ ժամանակ է...

«Այս քննախոսությունը վճիռ չէ, այլ հարց…»

2013 թ. լույս տեսավ ՀՀԳԱԱ թղթակից անդամ, պրոֆեսոր  «Հանդես»ի նոր գիրքը` «Ստանիսլավսկու սիստեմը և խաղի պարադոքսը» վերնագրով: Գրքի հրատարակությունը համընկել է թատերական գործչի` Ստանիսլավսկու 150- ամյա հոբելյանին, ինչը խորհրդանշական է` նկատի ունենալով այն չմարող հետաքրքրությունը նրա...