Կիլիկյան Հայաստանի նշանավոր Հռոմկլա բերդաքաղաքը

(Please scroll down for English text) Բերդաքաղաքը գտնվում էր Եփրատ գետի աջ ափին` Փարզման վտակի միախառնման տեղում, սեպաձև հրվանդանի վրա, շրջափակված դժվարամատչելի ժայռերով:Ամրոցը 1149-1292 թվականներին ծառայել է որպես Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նստավայրը։Միջնադարյան Հռոմկլայու...