Իմ Երկիր Սրբազանը

Ձայնն իրենը չէր’ “Եռաբլուր”- ում եմ, տասնիննը տարեկան է տղան… Սրբազանը մռայլ էր, ալեկոծվել էր ու դատարկվել։ Հայրենիքն այսպես են սիրում’ հոգով ու մարմնով, մտածեցի ու սարսուռ անցավ մարմնովս։ Բաց “Ծովը” սիրուն էր’ մի թեթև կնճռոտ...