Կինոնշանագիտությունը և նրա ժամանակակից խնդիրները

Սլավի–Ավիկ Հարությունյան Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր  Նշանագիտությունը կամ սեմիոտիկան նշանի և նշանային համակարգի մասին ընդհանուր գիտություն է, որ ձևավորվել է 19-րդ դարի վերջին ու 20-րդ դարի սկզբին: Նրա ակունքներում կանգնած էին ամերիկացի փիլիսոփա Չ. Պիրսը և հայ...

Փիլիսոփայության ազդեցությունը գեղարվեստական գործընթացի վրա

Արվեստի և փիլիսոփայության փոխհարաբերության խնդիրը ժամանակի գեղագիտության և արվեստի փիլիսոփայության արդիական խնդիրներից է: Այն ներկայանում է իր տարբեր կողմերով և դրսևորումներով: Խնդրի բազմակողմանիությունը դիտարկման բազմաթիվ հնարավորություններ է տալիս, ինչը դարձ...