Լեզուն և բանաստեղծությունը

Լեզուն հնչյունական, բառային և քերականական միավորների` որոշակի կանոններով և օրինաչափությամբ ձևավորված բազմաշերտ մի hամակարգ է, որից օգտվելով` մարդը կարողանում է խոսել, արտահայտել իր մտքերը: Բանաստեղծությունը՝ որպես մարդկային խոսքի մի տեսակ, նույնպես կառու...
xnxx

serdivan escort adapazarı escort odunpazarı escort