(Рус) Матах

Мата́х (арм. Մատաղ) — обрядовая традиция, существующая в Армянской апостольской церкви. Дословно матах означает«палец соль» — мат (палец) и ах (соль). Главный смысл матаха — дар Богу через сотворение милостыни бедным, пожертвование. Совершается либо в виде благотворит...

Նվիրապետական կարգը (Հոգևոր աստիճանակարգ)

Հայ Եկեղեցու կրտսեր աստիճանավորներ. Դպիր՝ կրտսեր աստիճանավորներին (ընթերցող, դռնապան, ջահընկալ, երդմնեցուցիչ) տրվող մեկ ընդհանուր անվանումն է։ Սարկավագ՝ ընտրվում է դպիրներից։ Քահանայությունը  Հայ Առաքելական Եկեղեցու Նվիրապետության հիմնական կարգն է։ Հայ, ինչպես նաև Ո...