«Թերթերի էջերից հանրածանոթ նրա վոլտերյան պրոֆիլը». Դ. Դեմիրճյան

Երեսնական թվականներին` իմ սերնդի դպրոցական տարիներին, Դերենիկ Դեմիրճյանը այնպիսի ընդգծված, համբավի հասած անուն չէր, ինչպես Հովհ. Թումանյանը, Ավ. Իսահակյանը, Վ. Տերյանը, Ե. Չարենցը:             Դպրոցական քրեստոմատիաներում տպագրվում էին «Աբդուլը», «Նիգյարը», «Ռաշիդը...