«Քռի ջուր խմածներից» մեկը` Գաբրիել Սունդուկյանը

Գաբրիել  Սունդուկյանի ծննդավայրը Թիֆլիսն է, իրենց տոհմական քաղաքը, ուր 1825 թվականի հունիսի 29-ին (հին տոմարով) աչք է բացել ապագա թատերագիրը: Հայրը` Մկրտում Սունդուկյանը, թեև զբաղվել է առևտրական գործառնություններով` Ռուսաստանի և Կովկասի քաղաքներում, սակայն ամբողջ տոհմով ճորտակա...