Սոճին ջահ է եղել

Նահապետ սոսին կանչում է հայոց բոլոր ծառերին ու ասում.             — Ուշացած ճամփորդներ կան, որոնք գիշերով մոլորվում են անտառում և գազանների կեր դառնում: Ձեզանից մեկնումեկը պիտի ջահ դառնա և մարդուն առաջնորդի մութ գիշերով:    Քանի որ ամենասպիտակ կեղև ուներ սոճին` նր...