Կինոնշանագիտությունը և նրա ժամանակակից խնդիրները

Սլավի—Ավիկ Հարությունյան Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր  Նշանագիտությունը կամ սեմիոտիկան նշանի և նշանային համակարգի մասին ընդհանուր գիտություն է, որ ձևավորվել է 19-րդ դարի վերջին ու 20-րդ դարի սկզբին: Նրա ակունքներում կանգնած էին ամերիկացի փիլիսոփա Չ. Պիրսը և հայ...