Խնկաբույր երգերի սոխակը

Աղոտ ցոլքերով լուսավորված դահլիճում դանդաղորեն բացվում էր վարագույրը,և բեմահարթակի վրա հայտնվում էր երկնագույն զգեստով, մազերը ուսով գցած, նշաձև, խաժ աչքերը լուսեղեն թախիծով լի, սրբապատկեր հիշեցնող արտասովր մի կին… Հեզությամբ գլուխ էր խոնարհում նա, և քիչ անց խորհր...

Մտորումներ Գրիգոր Նարեկացու դիմանկարի շուրջ

Վճռեցի ստեղծել հայոց մեծերի պատկերասրահը: Միջնադարի անծայրածիր խավարի միջից հայացքիս առաջ փայլատակեց մեծն Գրիգոր Նարեկացու կերպարը: Խնդիրը բարդ էր ու դժվարին: Եվ պետք է խոստովանեմ, որ այդ պատասխանատու վճռի մեջ ինձ զորավիգ եղավ իմ անսահման սերն ու հետաքրքրությունը գրականության և...

Валерий Брюсов против геноцида армян

“Армяне- один из старейших народов христианской цивилизации и самых мирных, предприимчивых и рассудительных народов в мире ”  Русская литература активно выступала в защиту армян, но та часть трагических событий геноцида армян, которая нашла отображение в р...

Rubina Peroomian “The Armenian Genocide in Literature”Ռուբինա Փիրումյան «Հայոց Ցեղասպանությունը գեղարվեստական գրականության մեջ»

Rubina Peroomian is Research Associate at the University of California, Los Angeles. She has offered Armenian Studies courses at UCLA, Glendale Community College, and the University of La Verne. Her publications include Literary Responses to Catastrophe: A Comparison of the...

Հեռուստատեսությունը կուլ է գնում ինտերնետին, վերարտադրում այն, ինչ ինտերնետում է

Սկիզբը` Երրորդ իրականություն և կինոյի  ճակատագիրը Դժբախտաբար, տխուր տերմին է: Եվ ճիշտ չէ, երբ ասում են, թե չափազանցնում եմ: Մի անգամ Շվիդկոյի նման մշակույթի նախարարը մի 7-8 տարի առաջ հեռուստատեսությամբ ասաց, թե էդ ինտերնետի ազդեցությունը մարդու վրա շատ են չափազանց...

Խոհ աշխարհի վերջից առաջ

Սկիզբը` Հանճարի և անճարի գուգահեռականներում Անճարն ու աշխարհը Դու ստեղծող ես, իսկ ես… անարգ կավ: Գրիգոր Նարեկացի Եվ այսպես — մարդն անշնորհակալ եղավ Տիեզերքի Ճարտարապետին: Նրան, ով համակարգեց Համաշխարհային Քաոսը, իրարից զատեց լույսն ու խավարը, արարեց կենդան...

Կյանքը Էդուարդ Օլբիի համար բացարձակ, հաստատուն մեծություն չէ, այլ պարադոքս

Մարթա — Իրականություն և պատրանք: Չէ՞ որ չգիտես , թե որն է դրանց                                                                                                    տարբերությունը, Ջորջ:               Ջորջ         —  Այո՛, բայց մենք պետք է ապրենք այնպես, կար...

Բառիմաստի փոփոխությունները ըստ Եղիշեի «Վասն Վարդանայ և Հայոց պատերազմին» գրքի

Գրաբարը ներկայանում է իբրև բարձր մշակման ենթարկված գրական լեզու: Լեզուն իր զարգացման գործընթացում օգտվում է ժողովրդի խոսակցական լեզվից, օտար լեզուներից, լեզվի հին շրջանի բառաշերտից. ձուլում է իր մեջ և հարստացնում է բառաֆոնդը` համապատասխան տվյալ շրջանի իր զարգացման միտումներին ո...

Раны Армении

Мой смертный сон убежит, и к жизни снова вернусь. Ты, родина, край чудес, и вы, о Гайка сыны, Возвышенностью души и правдой своей сильны;  Явили мне новый рай, затеплили день святой.   Над сумрачною моей измуч...

Творчество Пикассо. Мартирос Сарьян

Мартирос  Сарьян выражался, что некоторые восхищаются искусством Пикассо, не понимая его, считая, что дорога этого большого художника начинается с Пикассо и Пикассо кончается, или, в крайнем случае, кончается узкой тропой художников, ему подражающих.  Он думает, что если бы э...