Andranik Kochar (video)

Andranik Kochar He used to carry his Rolleiflex 3G camera with him. He took the photos secretly, he never wanted to attract attention. He was thinking long before he found the second he sought. The TV program is about Andranik Kochar, whose photos exposed new aspects of the...

(Հայ) Հովհաննես Թումանյանի ամուսնությունը

Մեր հանդիպումը 1887 թ. սեպտեմբերի վերջերին ես ու ընկերուհիս ` Օսանը գնացինք տատիս մոտ: Ճաշեցինք այնտեղ: Երեկոյան դուրս եկանք փողոց, որ մի նեղ ճանապարհ էր հին, միհարկանի տներով: Հենց տատիս տան կողքին, մի սենյակում ապրում էր մի ընտանիք` նախշքար (ներկարար) Բագրատ Թումանյանը` իր կնոջ...

(Հայ) «Մեր գրական վարք ու բարքից». Հովհաննես Թումանյան

Մեր լրագիրները փեշակ են շինել հալածել ու հայհոյել գրականությունն ու գրողներին, իհարկե, միշտ քննադատության անունով, գրականության վրա սրտացավ հսկողի հավակնությամբ, միշտ անաչառություն աղաղակելով: Շատ հետաքրքրական բան դուրս կգար, եթե մի ձեռնհաս մարդ քններ այս տխուր երևույթը, ցո...

(Հայ) «ՄԱՆՉՍ». սա հոր ու մոր էության խորքից եկող բառ է և ընդմիշտ, մինչև մահ ու գերեզման նրանց կապում է այդ տղային` իրենց իսկ մասնիկին». Անրի Վերնոյ

«ՄԱՆՉՍ»:   Այս բարբարոս, չորս բաղաձայն և ընդամենը մեկ ձայնավոր ունեցող բառի մասին ուզում եմ որոշ բացատրություն տալ … Այս բառը չունի «mon fils»-ի վերամբարձությունը, ոչ էլ «fils á moi»-ի քերականական սխալը: Սա ոչ «fiston» է, ոչ էլ` «mon garçon», որ վերապահվում է սոցիալական...

Found Dream ( with English subtitles)

Armenfilm 1973 Director: Hovhanes Dilakian Scriptwriter: Marina Dilakian Music by Ruben Hakhverdyan      

Today is Sergei Parajanov’s birthday!

Today is Sergei Parajanov’s Birthday!     http://www.youtube.com/watch?v=mZboa–wE4c&feature=youtu.be

CHARENTS’ GRAMOPHONE

Each and every exhibit of the Charents museum is a relic and has its story. Sometimes it seems that these objects share the fate of their owner. After the arrest of Ye. Charents in 1937, Izabella, his wife, in order to be able to provide for their children, decides to sell some...

˝Armenian knot:tradition of carpet weaving art˝ conference

˝Armenian knot:tradition of carpet weaving art˝ conference dedicated in exploring issues of Armenian carpet which will take place on November 20 till 22 in Yerevan and is organized by Ministry of Culture of the Republic of Armenia Below are main topics of the conference: 1....

Join in celebrating Camus’s 100th birthday!

Join in celebrating Camus’s 100th birthday! On this day in 1913, future Nobel Prize winner Albert Camus was born in Dréan (then known as Mondovi) in French Algeria to a Pied-Noir family. “Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not...

That time it did not even enter my mind that Artsrunyan would become a dear and bosom friend of me.

“The painter was painting his last canvas but he himself did not know about it”. Eduard Artsrunyan For a long time I had been thinking who the real painter was which his mission was, until I met Eduard Artsrunyan. The history of only one portrait granted me with warm friendship...