Շատերը պնդում էին, թե հայ երգը եվրոպականի, թրքականի, քրդականի նմանողություն է

Կոմիտասը ինձ ժամանակակից էր. «Եղբայր Սողոմոնը», ինչպես կոչում էինք նրան Գևորգյան ճեմարանում. տարիներ ապրել ենք նույն հարկի տակ. խոսել, կատակել: Ճամփորդել ենք միասին հայ գյուղերն ու ուխտատեղիները (Սևան, Հառիճ), ուր նա ...
Posted On 16 Sep 2013
, By