Նվիրապետական կարգը (Հոգևոր աստիճանակարգ)

Հայ Եկեղեցու կրտսեր աստիճանավորներ. Դպիր՝ կրտսեր աստիճանավորներին (ընթերցող, դռնապան, ջահընկալ, երդմնեցուցիչ) տրվող մեկ ընդհանուր անվանումն է։ Սարկավագ՝ ընտրվում է դպիրներից։ Քահանայությունը  Հայ Առաքելական Եկեղեցու Նվիրապետության հիմնական կարգն է։ Հայ, ինչպես նաև Ո...