Valentin Podpomogov would turn 90 (Video)

When completing his personal information, painter-animator Valentin Podpomogov would write: nationality — Russian, mother tongue — Armenian, education — incomplete, primary. Podpomogov worked in HayFilm Studio. In 50-ies, he screened “Mi Katil Meghr”...

«My art is for people, my brush is my heart» . today is Valentin Podpomogov’s birthday!

FIRST off, Valentin Podpomogov is not an immigrant. Most likely, he will never be. It’s his pictures that are migrating to America: in Los Angeles alone there are already more than a dozen of them. He lives where he was born – Yerevan, the city where he was born. His second...

(Հայ) Ակսել Բակունցի Աղոթքը

Միայն Քեզ, Տե՜ր, միայն Քեզ եմ աղոթում: Ընդունիր Տեր, իմ աղոթքը — սրտիս խորքերից բխած, թող քեզ հաճելի լինեն իմ տանջված հոգու մրմունջները, և աղերսանքս մի՛ մերժիր, Տե՛ր: Այս ուշ գիշերին, այս խավար գիշերին, երբ հոգիներն են զրուցում աստղերի հետ, և հազարավոր մարդիկ աղոթք են կարդ...

Today is Sergei Parajanov’s birthday!

Today is Sergei Parajanov’s Birthday!     http://www.youtube.com/watch?v=mZboa–wE4c&feature=youtu.be

Sevan

Lake Sevanis the largest lake in  Armenia and the Caucasus  region. It is one of the largest fresh-water high-altitude lakes in the world. Lake Sevan is situated in the central part of the Republic of Armenia, inside the Gegharkunik Province , at the altitude of 1,900m above sea...

˝Armenian knot:tradition of carpet weaving art˝ conference

˝Armenian knot:tradition of carpet weaving art˝ conference dedicated in exploring issues of Armenian carpet which will take place on November 20 till 22 in Yerevan and is organized by Ministry of Culture of the Republic of Armenia Below are main topics of the conference: 1....

Lavash

Traditionally the dough is rolled out flat and slapped against the hot walls of a clay oven.. While quite flexible when fresh, lavash dries out quickly and becomes brittle and hard. The soft form is easier to use when making wrap sandwiches; however, the dry form can be used for...

Dolma

Dolma is a family of stuffed vegetable dishes common in the Middle East and surrounding regions including Balkans, Ceatra Asia, the Caucasus , Russia. Common vegetables to stuff include tomato, pepper, onion, zucchini, rggplant and garlic . Grape or cabbage leaves wrapped around...
12