ԶԱՏԿԻ ԿՂԶՈՒՄ ԽՈՍՈՒՄ ԵՆ ՀԱՅԵՐԵՆ…

ՃԱՆԱՉԵՆՔ ՄԵԶ, ԳՆԱՀԱՏԵՆՔ ՄԵՐ ԼԵԶՈՒՆ ՇԵՇՏ   Ռապանուերենում, ինչպես արդի հայերենում, շեշտը կայուն է, բայց ի տարբերություն հայերենի վերջահար (վերջին վանկի վրա ընկնող) շեշտի, այն վերջընթեր է (ընկնում է նախավերջին վանկի վրա): Հավայերեն լեզվում շեշտն ընկնում է նախավերջին վանկի վրա,...

Հրաչուհի Փալանդուզյան Գործածական բառացանկ 3.

Օտարամուտ բառերի հայերեն համարժեքներԼրացված տարբերակ ալֆոնս — սիրուհու հաշվին ապրողակադեմիա — կաճառակապելլա — երգեցողություն՝ առանց նվագակցությանակորդեոն — ձեռնադաշնակակվամարին — ծովակն, ծովաբյուրեղակվարել — ջրաներկակվեդուկ — ջրանցույցակտ...

Հրաչուհի Փալանդուզյան Լեզվաոճական ուղեցույց 5.

Սկիզբը` նախորդիվ 5.Ամինոթթու, սաքսաֆոնԱմինաթթու, սաքսոֆոն «Թերմո, հիդրո, տեխնո, կիլո» նախածանցով բարդվող բառերը ո-ն պահպանում են` «թերմոդինամիկա, հիդրոկայան, տեխնոլոգիա, կիլոգրամ»: Ֆոն-ով վերջացող բառերը ևս կազմվում են ո-ով` գրամոֆոն, սաքսոֆոն, քսիլոֆոն: «Էլեկտրականու...

Հրաչուհի Փալանդուզյան Լեզվաոճական ուղեցույց 4.

Սկիզբը` նախորդիվ 4. Ամենավատթարագույն Ամենավատթար կամ՝ վատթարագույն Դպրոցում մեզ սովորեցրել են, այսօր էլ մեր թոռնիկներին են սովորեցնում, որ սա սխալ արտահայտչաձև է` կամ պետք է ասել «ամենավատ», կամ «վատթարագույն»: Այդպես է, ոչինչ չի փոխվել, պարտավոր ենք հարգել ոճական այս կանո...

Հրաչուհի Փալանդուզյան Լեզվաոճական ուղեցույց 3.

Սկիզբը`  նախորդիվ 3. Ամբողջ երկրով մեկԱմբողջ երկրում կամ՝ երկրով մեկ Երկուսի փոխարեն հարկավոր է ընտրել մեկը՝ կամ «ամբողջ երկրում», կամ «երկրով մեկ»: Դա անհարժեշտ է կրկնաբանությունից խուսափելու և խոսքն առավել համառոտելու համար: ԱմանչելԱմաչել Պատմական ճակատագիրը հայ...

Հրաչուհի Փալանդուզյան Լեզվաոճական ուղեցույց 2.

Սկիզբը` նախորդիվ 2.Ազգությամբ բրազիլացի հայ դերասանուհիԲրազիլահայ դերասանուհի Աշխարհացրիվ հայության համար նման ցանկացած անվանում ցավալի է, այդուհանդերձ լեզուն հակիրճություն է սիրում` բրազիլահայ, ֆրանսահայ, ամերիկահայ… Բայց ոչ երբեք` թուրքահայ, միմիայն` արևմտահայ (լեզո...

Հրաչուհի Փալանդուզյան. Հայեցի հայերեն

2009 թ. սկսեցի գրել «Լրագրության աստիճանները» գիրքը, որում մտադիր էի ներառել 4 հատված` խոհագրություն լրագրության մասին, լեզվաոճական շտկումներ, գործածական բառացանկ և հոդվածներիս ու հարցազրույցներիս ընտրանին: 2011թ. քաղաքագիտության դոկտոր Արմեն Այվազյանը 2-րդ և 3-րդ հատվա...

Лингвистические особенности армянского языка

Типология порядка слов в предложении — главным образом SOV.   В фонетике 6 гласных и 30 согласных фонем: на древнем этапе: индоевропейская фонологическая система с некоторыми модификациями; утрата различия гласных по долготе; переход слоговых сонантов в гласные и несл...
12