Վարդավառի տոնի օրը ջրով լիքը նավակներ են քարշ տվել և ջուր ցանել միմանց վրա

Վարդավառը այն տոներից է, որոնք գալիս են ժամանակի խորքերից, իրենց մեջ ներառելով ժողովրդի հավատալիքները, սովորույթները և տվյալ ժողովրդի ազգային նկարագրի հատուկ գծերը: Այն իր էությամբ բնապաշտական տոն է և գալիս է հազարամյակների խորքից: Նախաքրիստոնեական Հայաստանում այն կապվում էր սիրո...

Խաչվերաց տոնի պատմությունը

Տոնական  համակարգերի   ձևավորումը  և  զարգացումը,  որպես  օրինաչափություն, միշտ  էլ  տեղի է  ունենում  սոցիալ- տնտեսական,  քաղաքական,  էթնոմշակութային  և  կրոնական  գործընթացների  փոխազդեցությունների  համակարգում: Հասարակության  մեջ   կատարվող տոնածիսական  գործը...